fbpx

Cookies Manager

Điều khoản quản lý Cookies người dùng website /

1. Giới thiệu

Công ty TNHH Đại Ninh Sơn (sau đây được gọi là “Công ty”) sử dụng Cookies trên website: / (sau đây được gọi là “Website”) để nâng cao trải nghiệm người dùng khi truy cập vào Website.

2. Cookies là gì?

Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào Website. Cookies được sử dụng để ghi nhớ các thông tin về hoạt động của bạn trên Website, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích, các trang bạn đã truy cập, v.v.

3. Công ty sử dụng Cookies để làm gì?

Công ty sử dụng Cookies để:

  • Ghi nhớ ngôn ngữ ưa thích của bạn khi truy cập vào Website.
  • Ghi nhớ các trang bạn đã truy cập trên Website.
  • Theo dõi lượt truy cập vào Website của bạn.
  • Đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

4. Cách quản lý Cookies

Bạn có thể quản lý Cookies bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn:

  • Cho phép hoặc chặn tất cả Cookies.
  • Cho phép hoặc chặn Cookies của bên thứ ba.
  • Xem và xóa các Cookies đã lưu.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng Cookies của Công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: ninh.nguyen@clover.vn

6. Điều khoản cuối cùng

Các điều khoản quản lý Cookies này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản quản lý Cookies này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện, các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và được thực hiện.

Công ty TNHH Đại Ninh Sơn

Lưu ý:

  • Các Cookies do Công ty sử dụng trên Website không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.
  • Bạn có thể tắt Cookies trên trình duyệt của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu bạn tắt Cookies, bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ các tính năng của Website.

Gửi CV tại đây!

Để lại thông tin

Liên hệ phòng kinh doanhGet started